• 238
 • 180
 • 237
 • 183
 • 178
 • 226

INFORMACE O POJIŠŤOVACÍM ZPROSTŘEDKOVATELI

podle §88 zákona 170/2018 Sb.

Zprostředkovatelem pojištění je společnost TRINCO, s.r.o., Dobrovského 422/3, 682 01 Vyškov, IČ 26250845 (dále jen zprostředkovatel)

 • zprostředkovatel je oprávněn zprostředkovávat pojištění pro Allianz pojišťovnu a.s., AXA pojišťovnu a.s., Českou podnikatelskou pojišťovnu, a.s., ČSOB pojišťovnu a.s., D.A.S. pojišťovnu a.s., DIRECT pojišťovnu a.s., ERGO pojišťovnu a.s., Generali Českou pojišťovnu a.s., Hasičskou vzájemnou pojišťovnu, a.s., Interpartner assistance a.s., Kooperativa pojišťovnu a.s., Slavia pojišťovnu a.s., UNIQA pojišťovnu a.s.

 • zprostředkovatel nemá žádný přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo kapitálu pojišťoven, jejichž pojištění zprostředkovává

 • pojišťovny, jejichž pojištění je zprostředkovatelem zprostředkováváno, nemají žádný přímý, ani nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo kapitálu zprostředkovatele

 • stížnosti nebo žaloby na pojišťovacího zprostředkovatele je možno řešit v souladu

s českými právními předpisy

 • zprostředkovatel je odměňován výhradně provizní odměnou od pojišťovny, jejíž pojištění zprostředkoval

 • zákazník za služby zprostředkovatele nehradí žádnou odměnu