• 238
 • 180
 • 237
 • 183
 • 178
 • 226

LIKVIDACE

Škody na majetku

 • Pořídit základní fotodokumentaci rozsahu poškození

 • Dle možností učinit vše k zábraně dalšího šíření škody

 • V případě škod způsobených krádeží a vandalismem kontaktovat Policii ČR

Odpovědnostní škody

 • Pořídit fotodokumentaci škody

 • Identifikovat poškozeného a rozsah škody

Škody na vozidlech

 • Škodu převyšující částku 100.000,- Kč hlásit Policii ČR

 • Pořídit fotodokumentaci

 • Sepsat Záznam o dopravní nehodě

 • V případě nutnosti použití odtahu kontaktovat asistenční službu konkrétní pojišťovny

Ve všech případech kontaktovat makléře spravujícího vaši pojistnou smlouvu, který s vámi bude pojistnou událost neprodleně řešit.