• 238
  • 180
  • 237
  • 183
  • 178
  • 226

POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

  • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ( povinné ručení)

  • havarijní pojištění ( all risk, havarie, krádež, živel, vandalismus)

  • flotilové pojištění vozidel pro firmy