• 238
 • 180
 • 237
 • 183
 • 178
 • 226

POJIŠTĚNÍ FIREM A OBCÍ

Pojištění majetku

 • Živelní pojištění

 • Pojištění krádeže, loupeže a vandalismu

 • Pojištění strojů a strojních a zřízení

 • Pojištění elektroniky

 • Pojištění přepravy náklady

 • Pojištění přerušení provozu společnosti

 • Stavebně montážní pojištění

 • Pojištění skel

Pojištění odpovědnosti za újmu

 • Pojištění obecné odpovědnosti za újmu

 • Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a stažením výrobku z trhu

 • Pojištění odpovědnosti statutárních orgánů společnosti, tzv. D§O pojištění

 • Pojištění profesní odpovědnosti

 • Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou dopravcem

Pojištění právní ochrany

Pojištění pohledávek

 • Platební nevůle odběratele

 • Platební neschopnost odběratele

 • Komerční rizika

 • Politická rizika